Contact

e-mail:  bakkenistfoundation (at) gmail.com

Bestuur:

  • Jan Aan Algera, holdert (at) gmail.com
  • Lucas van Meer, lucas.vanmeer (at) bakkenist.nl
  • Arend Stemerding,  arend (at) stemerding.net

De Stichting Bakkenist foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34326724, zie www.kvk.nl